Wireframing

faq / web / branding

HVAD ER WIREFRAMING OG HVORFOR
Flere har spurgt – så jeg forsøger her med en kort beskrivelse. Wireframen er et vigtigt element i forhold til at bygge en digital kommunikationsplatform. Det bruges når du skal producere apps, mobile websites, websites, landingpages og andet – en arkitektur der skal visualisere elementerne. Det er den skitse der viser at du som designer skal producere og indsætte en video, billeder, designe et download, side, navigation, feeds m.m.

WIREFRAMES VIGTIGSTE ROLLE
Hvad enten man ønsker at udføre en simpel håndtegnet wireframing på en serviet eller udfører den møjsommeligt og udførligt i powerpoint, er Wireframens vigtigste rolle, – på den ene side at tage stilling til de mål som virksomheden har, og på den anden side, at efterkomme de krav/ønsker og behov en bruger måtte have for det givne produkt eller service som websiden i sidste ende skal repræsentere.

WIREFRAMEN ER RYGRADEN I ET WEBSITE
Websites eller digitale forretninger med succes, har oftest brugt meget lang tid på selve wireframen, da wireframen angiver retningen både hvad angår indhold, men også angiver udførelsen af selve strategien. (Altså det taktiske lag der ligger mellem strategi og selve udførelsen i det operationelle design, indhold, kodning). De personer som typisk sidder med ansvaret for wireframing er UX’ere (User Experience og har også navne som Web Prototyping, Web wireframing, Usability)

Vil du høre mere om udarbejdelse af hjemmesider, skal du være velkommen til at kontakte os / kontaktsiden

Henrik Landmark d. 19/7.2015